:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

9 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายจำนงค์ บุญน้อย นายก อบต.วังดิน พร้อมด้วยคณะบริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงความสำคัญของการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร