:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "Wangdin Mini Marathon 2023"

5 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

มื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.วังดิน โดยชมรมคนรักกีฬาตำบลวังดิน ได้ดำเนินการกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ "Wangdin Mini Marathon 2023" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลวังดินให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 200 คน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร