:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: โครงการแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ปี 2566

27 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 อบต.วังดินจัดโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ปีงบประมาณ 2566 ณ วันยางโทน โดยมีนายจำนงค์ บุญน้อย นายก อบต.วังดิน พร้อมด้วยคณะบริหารและเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต.วังดิน กำนันและฝ่ายปกครอง คณะครูผู้ดูแลเด็กเล็กและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดิน ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังดิน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยา และประชาชนตำบลวังดิน เข้าร่วมโครงการ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร