:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 71 พรรษา

28 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 28 กรกฏาคม 2566 อบต.วังดิน จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 (พระชนมายุครบ 71 พรรษา) ณ ลานหน้าอาคารสำนักงาน อบต.วังดิน โดยมีนายก อบต.วังดินพร้อมด้วยคณะบริหารและเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต.วังดิน ฝ่ายปกครอง รพ.สต.วังดิน สถานศึกษาในตำบลวังดิน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี อปพร. ชมรมผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลวังดินเข้าร่วมพิธี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร