:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

11 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดินได้จัดโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายจำนงค์ บุญน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดินเป็นประธานในพิธีเปิดและมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.วังดินและผู้ปกครองเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร