:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในหน่วยงาน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566

11 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 ส.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังดินจัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในหน่วยงาน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรเล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการร่วมขับเคลื่อนโครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2566 โดยปลูกต้นชาฮกเกี้ยน จำนวน 200 ต้น บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.วังดิน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร