:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: ประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

14 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจำนงค์ บุญน้อย นายก อบต.วังดิน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข ดำเนินการประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ชี้แจงแผนการดำเนินงาน ปี 2566 งบประมาณการดำเนินงาน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร