:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์งดเว้นการเผาเด็ดขาด

1 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี เป็นระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ตามประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การงดเว้นการเผาเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร