:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: ขอเชิญชวนร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลวังดิน 2566

1 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ขอเชิญชวนร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลวังดิน ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร