:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: รณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

19 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

อบต.วังดิน ขอเชิญชวนประชาชนตำบลวังดิน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นตำบลวังดิน ดังนี้


1. โรคพิษสุนัขบ้าอัตรายถึงชีวิต ผู้ที่เป็นจะเสียชีวิตทุกราย สามารถเกิดชึ้นได้ทุกปี เนื่องจากยังไม่มียารักษ แต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันที เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบพบแพทย์ทันทีพร้อมประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี
3. หากพบสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ตนเองหรือผู้อื่นให้นำสุนัขหรือแมวไปขังไว้ สังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หรือพบสัตว์สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร