:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง

19 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

อบต.วังดิน ขอประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง เพื่อให้ประชาชนตำบลวังดินทราบถึงการป้องกันและการดูแลตนเองจากโรคอุจจาระร่วง ดังนี้

1. โรคอุจจาระร่วงเป็นภาวะทำให้เกิดอุจจาระเหลวเป็นน้ำอย่างผิดปกติตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ภายใน 1 วัน หรือมีอาการอุจจาระเป็นมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง และอาจมีอาเจียน สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ภาชนพที่ใส่อาหารสกปรกและมการปนเปื้อนของเชื้อโรค
2. ดูแลตนเองเบื้องต้นโดยการดื่มน้ำเกลือแร่ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ กินอาหารอ่อน ย่อยง่าย หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์ ณ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน และหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง
3. การปกกันตนเองโดยการกินร้อน รับประทานอาหารสะอาดปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง ตักอาหารและล้างมือให้สะอาดก่อนปรุง ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร