:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: เชิญชวนสวมเสื้อสีขาว เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566

19 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ในวันที่ 26 มิถุนยายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
อบต.วังดิน โดย นายจำนงค์ บุญน้อย นายก อบต.วังดิน จึงขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนตำบลวังดิน ร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร