:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา

7 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

           ด้วยกระทรวงสาธารณสุขแจ้งสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยได้คลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้น พบผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะนี้เริ่มมีสัญญาณพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ประกอบกับมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุจจึงกำหนดให้มีคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งจะช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอย่างปลอดโรคปลอดภัย มีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมด้านพัฒนาการของนักเรียนได้ดีขึ้น

                   ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดินจึงประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่ออื่น ๆ ต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร