:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: น้ำตกวังดิน

5 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

น้ำตกวังดินเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ระบายน้ำสู่พื้นที่ตำบลวังดิน แล้วไหลลงสู่ลำน้ำน่าน เพื่อประโยชน์ในการสงวนและคุ้มครองพื้นที่ป่า พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานป่าไม้อำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมือง และ อบต.วังดิน จึงได้ประสานงานและจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานสำรวจปรับปรุงน้ำตกวังดิน กิจกรรมปรับปรุงน้ำตกวังดินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสำรวจเพื่อจัดตั้งเป็นวนอุทยานท้องที่ หมู่ที่ 7 บ้านวังข่า ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร