:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: วัดเทพนิมิตจอมคีรีธรรม

5 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วัดเทพนิมิตจอมคีรีธรรมเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชนบ้านห้วยปอบ หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร