:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: วัดพุทธบาทเขาผึ้ง

5 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วัดพุทธบาทเขาผึ้งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชนบ้านวังดิน หมู่ที่ 2 ตำบลวังดิน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร