:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: วัดยางโทน

5 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วัดยางโทนเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชนบ้านยางโทน หมู่ที่ 4 ตำบลวังดิน และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโคดมศรีศากยมุนีที่ได้อัญเชิญขึ้นมาจากวัดราชบูรณราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกทำลายจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยนายนุช จันทร์เขียว ผู้ใหญ่บ้านยางโทนในสมัยนั้นได้ติดต่อขอรับพระพุทธรูปที่เหลือจากการทำลายมาประดิษฐานที่วัดยางโทน พระพุทธโคดมศรีศากยมุนี หรือ พระพุทธโคดมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนื้อโลหะสัมฤทธิ์โบราณปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดยางโทน บ้านยางโทน ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร