:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ติดต่อเรา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000

โทรศัพท์ : 055-819089
โทรสาร (FAX) : 055-819090
E-mail : saraban@www.wangdin.go.th  ,wangdin_utt@hotmail.com 
Website : www.wangdin.go.th
Socail Network : Faceboook :อบต.วังดิน

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น