ภาพกิจกรรม

สาธารณประโยชน์พัฒนาตำบล เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 อบต.วังดิน จัดกิจกรรม "สาธารณประโยชน์พัฒนาตำบล เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2564" โดยมีกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ทาสีป้ายทางเข้า-ออก ตำบล และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th