ภาพกิจกรรม

ร่วมแข่งขันวู๊ดบอลตำบลวังดินกระชับมิตร ปี 2564

วันที่ 2 เม.ย. 64 อบต. วังดิน ร่วมแข่งขันวู๊ดบอลตำบลวังดินกระชับมิตร ปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านวังดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th